Projekti

Noč knjige 2024

Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. aprila svetovni dan knjige. Njegov namen je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine. Noč knjige je tudi vseslovenski projekt, ki ima za cilj zajeti celotno območje Slovenije in njena obmejna ozemlja ter z branjem in knjigo povezati vse generacije, od najmlajših bralcev do starejših v domovih za ostarele, pa vse tiste vmes.

Cilji projekta so: 

 •  ustvarjati pozitiven odnos do branja in knjige,
 • predstaviti pomen branja ter omogočiti, da učenci prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek,
 • dvigniti raven bralne kulture (povečati število bralcev literature na vseh starostnih stopnjah),
 • razvijati bralno razumevanje,
 • spoznavati različne besedilne vrste in
 • povečati obisk šolske knjižnice.

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.).

 Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:  

 • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V letošnjem šolskem letu bodo sedmošolci prejeli knjigo pisatelja Boštjana Gorenca Pižame z naslovom REFORMATORJI V STRIPU.

This image has an empty alt attribute; its file name is ČAS-150x150.jpg

Medgeneracijsko branje

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, osnovnošolcev 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili … izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov … stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje!

Na naši šoli projekt poteka že tretje leto. Učenci od 7. do 9. razreda se udeležujejo medgeneracijskih srečanj in aktivno sodelujejo pri različnih razpravah.